ایمپلنت ها گزینه ی مناسبی هستند برای :  اشخاصی که تمایل به داشتن دندانهایی بامشابهت خیلی نزدیک به دندانهای طبیعی دارند . افرادی که با دندان مصنوعی متحرک نمی توانند عمل جویدن را براحتی انجام دهند .  کسانی که دندانهای خود را از دست داده اند و نمی خواهند دندان مصنوعی متحرک داشته باشند.  کسانی که احتیاج به بریج (پروتز ثابت) دارند ولی نمی خواهند دندان های سالم مجاور جای خالی دندان از دست رفته شان آسیب ببیند یا تراشیده شود .
ایمپلنت دندان
دکتر محبی رسا